Birimlerimiz »   
  ECZANE
  SERVİSLER
     Çocuk Cerrahisi Servisi
     Kadın Doğum Servisi
     Çocuk Servisi
     Enfeksiyon Servisi
  LABORATUVAR
     Biyokimya Laboratuvarı
     Transfüzyon Merkezi
  GÖRÜNTÜLEME
     Röntgen Birimi
  POLİKLİNİKLERİMİZ
     Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
     Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklniği
     Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Polikliniği
         Çocuk Gelişim Birimi
     Çocuk Cerrahisi Polikliniği
  Yoğun Bakım Üniteleri
     Erişkin Yoğun Bakım
     Yeni Doğan Yoğun Bakım
  DİĞER BİRİMLER
     Ameliyathane
     İşitme Tarama Ünitesi
BEBEK KULOĞLU

BEBEK AYAR

BEBEK UZUN

BEBEK AYDIN